23.5 C
Chư Sê
Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024

TAG

hộ dân tộc thiểu số tái nghèo

Tỷ lệ tái nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số cao: Thực trạng đáng quan tâm

Tin liên quan Ia Grai: Tái nghèo theo chuẩn mới window.addEventListener('load', function(){ if(typeof Web_AdsArticleAfterRelated != 'undefined'){window.CMS_BANNER.pushAds(Web_AdsArticleAfterRelated, 'adsWeb_AdsArticleAfterRelated');}else{document.getElementById('adsWeb_AdsArticleAfterRelated').style.display = "none";} }); Liên quan đến...

Latest news