Chư Sê chú trọng đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm

Hệ thống tưới tiết kiệm phun mưa trong vườn hồ tiêu

Theo báo cáo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, công nghệ tưới tiết kiệm bắt đầu được người dân Tây Nguyên quan tâm, ứng dụng từ năm 2000 và đang có xu hướng ngày càng phát triển. Tại Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có trên 39.000ha gieo trồng được áp dụng tưới tiên … Read more