Giấy chứng nhận kết quả thi nhận ở đâu và khi nào nhận?

Sau khi có điểm mỗi thí sinh sẽ nhận được 04 giấy chứng nhận kết quả thi và những câu hỏi nhận giấy ở đâu? và khi nào nhận giấy? hay trường hợp thất lạc giấy chứng nhận kết quả thì làm thế nào là câu hỏi hỏi rất nhiều tới Chuse24h.com 1. Khi nào nhận được 04 giấy chứng […]