Khắc phục bệnh Héo lá trên cây gừng

Khắc phục bệnh Héo lá trên cây gừng – HỎI: Tôi đã trồng Gừng với diện tích 7500 m2 từ đầu năm. Những ngày gần đây tôi thấy mỗi ngày lại có 3 – 5 cây bị héo. Có cây đang xanh tốt nhưng đến chiều thì bị quăn lá, vài ngày sau thì bị thối ngã hoặc lá đỏ […]