Microsoft sẽ khai tử Skype phiên bản cảm ứng trên Windows

Hiện tại người dùng có 2 lựa chọn khi sử dụng Skype trên Windows. 1 là sử dụng ứng dụng Skype trên Windows 8, 2 là sử dụng Skype dành cho Desktop trên Windows 7 và Windows 8 PC. Tuy nhiên, Microsoft sẽ khai tử phiên bản cảm ứng của Skype, thay vào đó là gộp chung 2 ứng dụng […]