5 kiểu tin nhắn chứa “mê lực” khiến con trai không thể “cưỡng lại”

#Chuse24h – Giai đoạn cưa cẩm, tán tỉnh là khi vai trò của tin nhắn được để lên hàng đầu. Làm thế nào để từng tin nhắn mình cất công nghĩ ngợi thể hiện được sự “lợi hại” của nó? 1. “Em vừa vào chỗ ngồi xong, không khí tưng bừng hết chỗ chê luôn. Anh mà ở đây thì […]