Điều không tiết lộ về kỳ thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội

Điều không tiết lộ về kỳ thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong kỳ thi đánh giá năng lực sẽ có 4.000 câu hỏi được tổ hợp từ ngân hàng đề. Tuy nhiên, cách thức tổ hợp và con số câu hỏi đã chuẩn bị là điều nhà trường không công bố. Chiều nay (28/5), ông Nguyễn Kim Sơn – Phó giám đốc Đại học Quốc gia … Read more