Giấc mơ Israel trên đất Đà Lạt

Chuse24h.com – Giấc mơ Israel trên đất Đà Lạt. Từ chối cơ hội tiếp tục ở lại Israel làm việc trong các nông trại lớn, ba kỹ sư trẻ quay trở lại Đà Lạt.  Không chọn làm việc trong các công ty lớn, họ đầu quân vào những nông trại mới khởi động để tham gia xây dựng quy trình […]