Tại sao không bón phân vô cơ cho cây tiêu?

Bạn Châu Huế ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai gửi thư đến Ban Biên tập Chuse24h có câu hỏi về kinh nghiệm bón phân cho cây tiêu trong giai đoạn kinh doanh. Mời bà con thảo luận, đóng góp ý kiến. Trong thư, Bạn Châu Huế còn nói rõ: Ở chỗ tôi, các nhà vườn trồng tiêu tranh cãi nhau […]