Tổ chức diễn đàn canh tác tiêu bền vững tại Chư Sê

Sáng 18-6, tại huyện Chư Sê, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai tổ chức diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp-Giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Tham gia diễn đàn có đại diện ngành Nông nghiệp và PTNT 5 tỉnh […]