Sinh viên công lập thường hoang tưởng về khả năng của mình

Anh đã không muốn tranh cãi nhiều về vấn đề này vì nói ra người ta lại bảo ếch ngồi đáy giếng. Nhưng một số bạn tự cho mình là học trường công lập hẳn hoi lên mạng gây chiến trước. Đầu tiên là những bài chê sinh viên trường RMIT. Ừ thì các bạn chê trường đó, cũng chẳng […]