Vải thiều chín sớm – của hiếm đầu mùa

Vải chín sớm được coi là của hiếm đầu mùa, giúp nông dân giảm bớt nỗi lo ế vải khi bước vào vụ chính. Vải chín sớm bớt lo ế Vào những ngày này, tại một số xã của 2 huyện Tân Yên và Lục Ngạn (Bắc Giang), người dân đã bắt đầu thu hoạch lứa vải thiều chín sớm […]