Giáo dục giới tính cho con để am hiểu con cái

Có nhiều cha mẹ quan niệm rằng chỉ nên cho trẻ biết về những vấn đề giới tính khi chúng khoảng 18 tuổi, đó hoàn toàn là những quan niệm sai lầm. Hoặc có những cha mẹ do ngại, xấu hổ khi dạy con về những chuyện giới tính nên lảng tránh khi con hỏi, thày cô cũng vậy. Chính […]