Chủ Nhật, Tháng Sáu 7, 2020
Home Tags Vị thuốc

Tag: vị thuốc

31

Vị thuốc từ cây tiêu lốp

0
Vị thuốc từ cây tiêu lốp - Tiêu lốp (Long pepper). Các tên khác tại Việt Nam: Tiêu dài, tiêu thất, tiêu lá tim....

Vị thuốc quý từ cây tiêu lốp

0
Tiêu lốp (Long pepper). Các tên khác tại Việt Nam: Tiêu dài, tiêu thất, tiêu lá tim. Tên khoa học là Piper longum thuộc...