23 C
Chư Sê
Thứ Năm, Tháng Sáu 20, 2024

TAG

vườn hồ tiêu

Kỹ thuật khôi phục vườn hồ tiêu suy yếu già cỗi

Qua việc khôi phục vườn tiêu già cỗi chư sê 24h sẻ chia sẻ kỹ thuật khôi phục vườn hồ tiêu suy yếu già cỗi...

Latest news