30.2 C
Chư Sê
Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024

Triển khai kế hoạch phát triển công nghệ thông tin

Must read

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Chương trình hành động của Chính phủ, ngày 24-6-2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình.

Triển khai kế hoạch phát triển công nghệ thông tin
Tập huấn sử dụng các phần mềm quản lý của ngành tài chính tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng, phát triển CNTT, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT, ưu tiên đầu tư ngân sách gắn với đa dạng hóa nguồn vốn để phát triển CNTT, xây dựng hạ tầng CNTT hiện đại, đồng bộ để đáp ứng cho các chương trình ứng dụng, phát triển CNTT, ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả cao, bên cạnh đó cần tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng – an ninh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, Internet.

Rate this post
- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article