22.6 C
Chư Sê
Thứ Ba, Tháng Năm 14, 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri huyện Chư Pưh về việc bồi thường hạn chế sử dụng đất trong hành lang đường dây dẫn điện

Must read

Kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh quy định cụ thể mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do làm hạn chế khả năng sử dụng đất đối với phần diện tích đất nông nghiệp thuộc hành lang an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không khi xây dựng công trình đường dây 220 kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2 để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất thực hiện theo Điều 9, Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định UBND cấp huyện nơi có dự án thu hồi đất xác định giá trị bồi thường thiệt hại đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tuy nhiên, theo Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định, việc xác định mức bồi thường thiệt hại do UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định cụ thể. Do đó, việc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện nơi có dự án thu hồi đất xác định giá trị bồi thường thiệt hại là chưa phù hợp theo quy định. Hơn nữa, đường dây 220 kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2 đi qua nhiều huyện nếu huyện quy định mức hỗ trợ khác nhau sẽ dẫn đến người dân không đồng thuận.

Ngoài ra, trước đây đối với dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi-Pleiku 2, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ hạn chế sử dụng đất trong hành lang đường dây dẫn điện để các địa phương triển khai thực hiện tại Công văn số 1010 ngày 11-5-2020 của UBND tỉnh.

Trả lời:

Dự án đường dây 220 kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2, Dự án Trạm biến áp 220 kV An Khê và đấu nối đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, do Ban Quản lý các dự án điện miền Trung làm chủ đầu tư; UBND các huyện Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, thị xã An Khê, TP. Pleiku thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 344/UBND-CNXD ngày 20-2-2023 về việc phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220 kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2, đoạn qua địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1075/STNMT-KHTC&TK ngày 31-3-2023 về việc phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220 kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Nội dung Công văn số 1075/STNMT-KHTC&TK hướng dẫn, việc bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; việc bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất mà không làm thay đổi mục đích sử dụng đất được UBND tỉnh quy định cụ thể tại Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 21-3-2018 ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, các địa phương có dự án đi qua đều cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND quy định: “Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ thực tế từng công trình, dự án phối hợp chủ dự án và UBND cấp huyện nơi có dự án thu hồi đất, xác định giá trị bồi thường thiệt hại đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” là khó thực hiện.

Để giải quyết vấn đề này, ngày 10-10-2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức cuộc họp với sự tham dự của UBND các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, thị xã An Khê, TP. Pleiku và Ban Quản lý các dự án điện miền Trung.

Tại cuộc họp, các địa phương đã thống nhất mức bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất đối với diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không của các dự án (đối với trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất): Đường dây 220 kV Pleiku 2-Krông Buk (mạch 2); Trạm biến áp 220 kV An Khê và đấu nối như sau:

(1) Diện tích đất ở và các loại đất phi nông nghiệp được bồi thường do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường bằng 80% mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

(2) Các loại đất nông nghiệp được bồi thường do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường bằng 40% mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Việc các địa phương đề xuất và thống nhất mức bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất đối với diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư dự án là phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND và cũng là nhằm đảm bảo mức bồi thường là bằng nhau trong cùng dự án.

Sau cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3855/STNMT-KHTC&TK ngày 24-10-2023 về việc thống nhất mức bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất đối với diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không để báo cáo UBND tỉnh biết và có ý kiến chỉ đạo UBND các địa phương có dự án đi qua, Ban Quản lý các dự án điện miền Trung thực hiện theo nội dung đã thống nhất.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3255/VP-CNXD ngày 30-10-2023 chỉ đạo UBND các huyện Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông; UBND thị xã An Khê và UBND TP. Pleiku triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Trạm biến áp 220 kV An Khê và đấu nối; đường dây 220 kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2 theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp ngày 10-10-2023 do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Rate this post

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article