23.2 C
Chư Sê
Chủ Nhật, Tháng Sáu 9, 2024

Quy trình chăm sóc cây tiêu phục hồi vườn và phòng trừ dịch hại

Must read

Quy trình chăm sóc cây tiêu phục hồi vườn tiêu qua các giai đoạn như: Phục hồi vườn tiêu sau thu hoạch; chăm sóc vườn tiêu giai đoạn đầu mùa mưa; chăm sóc vườn tiêu giai đoạn giữa mùa mưa; và giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch.

Quy trình chăm sóc cây tiêu phục hồi vườn và phòng trừ dịch hại
Quy trình chăm sóc cây tiêu phục hồi vườn và phòng trừ dịch hại
 • Phục hồi vườn tiêu sau thu hoạch:
  • Rửa vườn: sau khi hái xả, cắt tỉa bỏ cành sâu bệnh và cành vượt, phun Eddy 72WP (500 g/phuy 200 lít) hayNorshield 86.2WG (300 g/phuy 200 lít), phun ướt toàn bộ nọc tiêu, gốc tiêu để tẩy rửa nấm bệnh còn ký sinh trên lá cây tiêu.
  • Tạo mầm hoa cho tiêu: phun Hydrophos + Hợp Trí HK 7-5-44 + TE (500 ml + 500 g/phuy 200 lít), phun 2 lần cách nhau 15 ngày, giúp cho tiêu nhanh chóng phân hóa mầm hoa, ra hoa đều.
  • Phòng trừ bệnh Chết nhanh, Vàng lá chết chậm trên tiêu: nhằm ngăn chặn nấm Phythophthora, Pythium, Fusarium xâm nhập gây hại tiêu, tưới gốc bằng Eddy 72WP (500 – 600 g/phuy 200 lít), tưới 4 – 5 lít/gốc (tùy theo tuổi cây).
  • Quét gốc: Cắt bỏ cành sát mặt đất, pha Norshield 86.2WG (50 g/1 lít nước) quét hay phun ướt đến gốc và cổ rễ.
  • Bón phân gốc, phục hồi cây: bón phân chuồng hoai (10 – 20 kg/gốc) và Hợp Trí Super Humic + Micromate (25 – 50 g + 50 g/gốc) trộn chung rải đều làm tơi xốp đất, cung cấp các nguyên tố trung – vi lượng cần thiết cho tiêu suốt vụ.
  • Tái tạo bộ rễ mới: Hợp Trí Super Humic (250 g/phuy 200 lít) tưới 4 – 5 lít/gốc, giúp ra rễ mạnh, tăng hấp thu dinh dưỡng, cây nhanh hồi phục. Kết hợp với trừ tuyến trùng hại rễ và rệp sáp gốc bằng Carbosan 25EC + Maxfos 50EC (500 ml + 500 ml/phuy 200 lít).
 • Đầu mùa mưa:
  • Chuẩn bị ra hoa: phun Bud Booster (500 g/phuy 200 lít) thúc đẩy tiêu đâm chồi và ra hoa. Khi tiêu bắt đầu đâm chồi, chuỗi tiêu nhú dài 3 – 5 cm, phun Bortrac + Hợp Trí HK 7-5-44 + TE  (250 ml + 500 g/phuy 200 lít), giúp chuỗi tiêu dài, tăng đậu hạt, ngăn ngừa hiện tượng đóng hạt bồ cào và rụng chuỗi.
  • Trừ bọ xít lưới, rầy mềm: phun Thiamax 25WG + Permecide 50EC  (50 g + 125 ml/phuy 200 lít).
  • Chống rụng chuỗi: khi tiêu tượng hạt (hạt bằng đầu tăm), phun Bortrac + Caltrac (250 ml + 200 ml/phuy 200 lít) để hạn chế rụng chuỗi.
 • Giữa mùa mưa:
  • Phòng trừ bệnh chết nhanh, vàng lá chết chậm trên tiêu: cắt bỏ cành sát mặt đất, quét Norshield 86.2WG (50 g/1 lít nước) lên thân cây và cổ rễ, kết hợp tưới gốc bằng  Eddy 72WP (500-600 g/phuy 200 lít), tưới 4 – 5 lít/gốc.
  • Nuôi hạt mau lớn: phun 2 lần Multipholate (500 g/phuy 200 lít).
  • Phòng ngừa thán thư hạt: phun Keviar 325SC + Caltrac (300 ml + 200 ml/phuy 200 lít).
 • Chắc hạt – thu hoạch đồng đều: Hợp Trí HK 7-5-44+TE (500 g/phuy 200 lít) phun 1-2 tháng trước khi thu hoạch, từ  2  đến 3 lần.
  Quy trình chăm sóc cây tiêu phục hồi vườn và phòng trừ dịch hại
  Quy trình chăm sóc cây tiêu phục hồi vườn và phòng trừ dịch hại

  chuse24h

Rate this post

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article