Lưu ý về tiền tệ khi du lịch Thailand

Chuse24h viết câu này trên cùng để mọi người lưu ý: Ở Thái Lan, mọi người chỉ sử dụng bath (THB). 100 THB ~ 66,000 VNĐ Vậy, có hai cách: –  Ở Việt Nam, đổi VNĐ sang USD. Sang đến Thái, đổi USD sang THB (Vì ở Thái, bạn tìm mòn mắt cũng không thấy chỗ nào chịu đổi VNĐ sang […]