Vietnam Idol 2015 – Hậu trường đêm Gala 2 – Top Hits

Vietnam Idol 2015 – Hậu trường đêm Gala 2 – Top Hits

Chương trình “Thần tượng Âm nhạc – Vietnam Idol” là một chương trình Truyền hình Thực tế sinh động, được “Việt hóa” từ chương trình giải trí truyền hình nổi tiếng thế giới Pop Idol theo bản quyền cùa Fremantle Media.

Đăng bình luận

Trả lời

*