Vietnam Idol 2015 – Tập 9 – Đêm Công Bố KQ Gala 1 – Ngày 31/05/2015

Vietnam Idol 2015 – Tập 9 – Đêm Công Bố KQ Gala 1 – Ngày 31/05/2015

Chương trình “Thần tượng Âm nhạc – Vietnam Idol” là một chương trình Truyền hình Thực tế sinh động, được “Việt hóa” từ chương trình giải trí truyền hình nổi tiếng thế giới Pop Idol theo bản quyền cùa Fremantle Media.

Rate this post

Comment

Trả lời

*