26.7 C
Chư Sê
Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023

Warning: Attempt to read property "query_var" on bool in /home/nspyebce/public_html/sub/chuse24h/wp-includes/taxonomy.php on line 4620

Warning: Attempt to read property "query_var" on bool in /home/nspyebce/public_html/sub/chuse24h/wp-includes/taxonomy.php on line 4620

Warning: Attempt to read property "query_var" on bool in /home/nspyebce/public_html/sub/chuse24h/wp-includes/taxonomy.php on line 4620

Warning: Attempt to read property "query_var" on bool in /home/nspyebce/public_html/sub/chuse24h/wp-includes/taxonomy.php on line 4620

Warning: Attempt to read property "query_var" on bool in /home/nspyebce/public_html/sub/chuse24h/wp-includes/taxonomy.php on line 4620

Warning: Attempt to read property "query_var" on bool in /home/nspyebce/public_html/sub/chuse24h/wp-includes/taxonomy.php on line 4620

Warning: Attempt to read property "query_var" on bool in /home/nspyebce/public_html/sub/chuse24h/wp-includes/taxonomy.php on line 4620

Warning: Attempt to read property "query_var" on bool in /home/nspyebce/public_html/sub/chuse24h/wp-includes/taxonomy.php on line 4620

Thêm bài toán lớp 3 thử thách học sinh

Must read

Nếu như “bài toán lớp 3 làm khó tiến sĩ” có nhiều yếu tố quyết định cho trước thì bài này không biết sẽ có bao nhiêu phép tính.

Đề bài:

Sử dụng 9 chữ số từ 1 đến 9 (mỗi chữ số xuất hiện đúng một lần) và bốn phép toán cộng, trừ, nhân, chia (không dùng ký hiệu lũy thừa hay dấu ngoặc), hãy tạo ra kết quả đúng là 100.

Bạn có thể tạo ra được 8 phương án khác nhau theo phép tính hay không? (Không tính các giao hoán hay hoán vị số hạng).

Trần Phương
Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng

Rate this post
- Advertisement -

More articles

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article