Muốn nghiên cứu mỹ phẩm, học ở đâu?

Bạn Nguyễn Ngọc Hà nhờ tư vấn ngành học về nghiên cứu mỹ phẩm hoặc nước hoa ở các trường đại học ở nước ngoài.

“Mình đang học nghành Hóa học tại Việt Nam, rất thích nghiên cứu và chế tạo mỹ phẩm, nhưng chưa có nhiều thông tin về ngành học này. Nhờ các bạn du học sinh tư vấn giúp học về mỹ phẩm hoặc nước hoa thì ở đâu tốt?”.

Mời bạn đọc tư vấn cho bạn Nguyễn Ngọc Hà.

Rate this post

Comment

Trả lời

*